Ykköstie on Suomen nykyaikaisin liikenneväylä

Ykköstien Muurla-Lohja-osuuden valmistuttua vuonna 2009 syntyi Turku-Helsinki välille tämän päivän vaatimuksia vastaava ja turvallinen moottoritie. Tieosuus on osa Eurooppa 18 -moottoritietä, joka on kansainvälisen liikenteen kannalta Suomen tärkein yhteys. Tie parantaa huomattavasti lännen ja idän välistä kauttakulkuliikennettä. E18-tie yhdistää Pohjoismaiden pääkaupungit toisiinsa sekä Keski-Eurooppaan ja Venäjälle. Eurooppa 18 -tie on yksi EU:n tärkeimpiä liikenneverkon kehittämishankkeita.

Pääkaupunkiseudun ja Turun välinen moottoritie parantaa huomattavasti Etelä-Suomen liikenteen sujuvuutta vahvistaen alueen elinkeinoelämää ja vähentäen teollisuuden kuljetuskustannuksia.